Áp suất và cách tính lực xi lanh

By Khanh Nguyen 17 tháng 5, 2020
Áp suất là gì: Trong thủy lục các bạn sẽ thường xuyên gặp đơn vị nói về áp suất là Kg/cm2 và Bar (1 Bar = 1.02 Kg/cm2) đây là 2 đơn vị mà các bạn sẽ thường xuyên gặp trong các catalog, thông ghi trên nameplate sản phẩm hoạt trên các thiết bị đo...
=> Vậy ta hiểu nôm na áp suất chính là lực tác dụng trên 1 đơn vị diện tích (cm2).

VD: Chúng ta thường nghe áp suất hệ thống trạm nguồn 10 kg/cm2. Tức là 1 cm2 sẽ chịu 10 kg. 

Nếu chúng ta có 1 xi lanh diện tích tiếp xúc 100 cm2 thì lực của cây xi lanh đó sẽ là
F (xi lanh)  = 100 x 10 = 1,000 Kg


=> Cách tích lực của xi lanh cũng tương tự = diện tích tiếp xúc  x  áp suất

Post Tags:

No Comment to " Áp suất và cách tính lực xi lanh "